Bylo, nebylo…

Bylo, nebylo, na jednom místě zvaném svět, se lidé dozvěděli, že existuje odpověď na to, jak být šťastný, zdravý, osvícený… no prostě cokoli, co si kdo jen bude přát, třeba i roztáhnout zlatá křídla a rozletět se. Tahle dovednost, tyto vědomosti, toto poznání […]